Loan calculator

Product
term

Loan amount

80.000₮ – 4.000.000₮

Loan duration

7, 14, 21, 30 day

Interest rate

2.99% – 4.50%

Services fee

2.99% – 4.50%

Loan amount50,000₮ – 5,000,000₮
Lona purposeBNPL
Loan duration7, 14, 21, 30 day.
Interest rate2.99% – 4.50%
Overdue interest rateEqual to 20% of the basic interest
Service fee2500₮
RepaymentAt the end of the term
CollateralUnrequired
  • 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх
  • Тогтмол орлоготой ба орлогоо банк (Худалдаа Хөгжлийн Банк, Голомт Банк, Хаан Банк, ХасБанк, Төрийн Банк)-ны дансаар авдаг байх
  • Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • Ухаалаг гар утастай байх. iPhone IOS 8.0 болон түүнээс дээш, Android OS 4.1 болон түүнээс дээш үзүүлэлттэй байх
  • Facebook хаягтай байх

Та LendMN зээлийн үйлчилгээг ашиглан гар утаснаасаа 5 минутын дотор 2 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг хүүгүй, барьцаагүйгээр дансандаа шууд шилжүүлэн авах үйлчилгээ юм. Үйлчилгээний хэрэглэгч болсноор хуулийн дагуу нэг удаагийн гэрээ байгуулж хүссэн үедээ зээл авах боломжтой. Зээл олгох тохиолдолд зээлийн хэмжээнд тохирсон шимтгэл төлнө. Харин зээл аваагүй тохиолдолд ямар нэгэн шимтгэл, хураамж төлөхгүй.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Product
terms

Loan amount

80.000₮ – 4.000.000₮

Duration

7, 14, 21, 30 Day

Interest rate

2.5% – 3.5%
Loan amount50,000₮ – 5,000,000₮
Loan purposeFLEXI
Interest rate7, 14, 21, 30 day.
Overdue interest rate2.99% – 4.50%
Overdue interest rateEqual to 20% of the basic interest
Service fee2500₮
Repayment

At the end of the term

CollateralUnrequired
  • 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх
  • Тогтмол орлоготой ба орлогоо банк (Худалдаа Хөгжлийн Банк, Голомт Банк, Хаан Банк, ХасБанк, Төрийн Банк)-ны дансаар авдаг байх
  • Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • Ухаалаг гар утастай байх. iPhone IOS 8.0 болон түүнээс дээш, Android OS 4.1 болон түүнээс дээш үзүүлэлттэй байх
  • Facebook хаягтай байх

Та LendMN зээлийн үйлчилгээг ашиглан гар утаснаасаа 5 минутын дотор 2 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг хүүгүй, барьцаагүйгээр дансандаа шууд шилжүүлэн авах үйлчилгээ юм. Үйлчилгээний хэрэглэгч болсноор хуулийн дагуу нэг удаагийн гэрээ байгуулж хүссэн үедээ зээл авах боломжтой. Зээл олгох тохиолдолд зээлийн хэмжээнд тохирсон шимтгэл төлнө. Харин зээл аваагүй тохиолдолд ямар нэгэн шимтгэл, хураамж төлөхгүй.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл