Зээлийн тооцоолуур
Lend Итгэлцлийн үйлчилгээ нь таны мөнгөн хөрөнгийг үнэгүйдлээс хамгаалан өсгөх боломжийг олгох үйлчилгээ.
Lend Итгэлцэл гэдэг нь хөрөнгө оруулагч “ЛэндМН ББСБ” ХК-тай гэрээ байгуулснаар өөрийн мөнгөн хөрөнгийг өсгөх, үр шим хүртэх, үнэгүйдлээс хамгаалах хөрөнгө оруулалтын санхүүгийн үйлчилгээ юм.

Асуулга бөглөх

* Хөрөнгө оруулалт хийхийг хүссэн хэрэглэгч та доорх асуулгыг бөглөснөөр бид тань руу холбогдох болно. Баярлалаа.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ
Хугацаа

Санхүүгийн хэрэгцээгээ зөв удирдах боломжтой итгэлцлийн үйлчилгээ юм.

“Lend Итгэлцэл”-ийн үйлчилгээ авахыг хүсвэл бидэнтэй
холбогдоорой.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл