Зээлийн тооцоолуур

Бүтээгдэхүүний
нөхцөл

Хугацаа

60 сар

Хэмжээ

300,000,000₮ хүртэл

Хүү

2.99%

Зээлийн хэмжээ300,000,000₮ хүртэл
Зээлийн зориулалтАвтомашин худалдан авах
Хугацаа60 сар хүртэл
Урьдчилгаа20% болон түүнээс дээш
Зээлийн хүү /сар/ 2.99%
Нэмэгдүүлсэн хүүҮндсэн хүүгийн 20%
Үйлчилгээний шимтгэл 0.5%
Зээл төлөх хэлбэрСар бүр тэнцүү төлөлттэй

Заавар бичлэг

Харилцагчид тавигдах шаардлага

Иргэн бол:


1. 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн


2. Улаанбаатар хотын харьяалалтай


3. Зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй


4. Өр орлогын харьцаа хангагдсан


Компани бол:


1. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан


2. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг


3. Зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй


4. Өр орлогын харьцаа хангасан

Автомашинд тавигдах шаардлага

1. Нөхцөл: Улсын дугаар аваагүй, гаалийн бичигтэй, эвдрэл гэмтэлгүй


2. Үнэлгээ: Дуудлага худалдааны үнэлгээ 3.5-аас дээш


3. Гүйлт: 200,000 км дотор


4. Насжилт: Сүүлийн 10 жилийн дотор үйлдвэрлэгдсэн


5. Энгийн автомашины төрөл: Toyota Land Cruiser 300, 200, Prado 150, Harrier, Crown, Alphard, Lexus LX570, RX450h, RX350


6. Эко автомашины төрөл: Toyota Aqua, Prius 30, 40, 41, 50,Sai, Harrier, Crown, Alphard, Lexus RX450h, RX350

Иргэн бол

Хуулийн итгээд бол

Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой

Бүтээгдэхүүний
нөхцөл

Хугацаа

60 сар

Хэмжээ

300,000,000₮ хүртэл

Хүү

3.2%

Зээлийн хэмжээ300,000,000₮ хүртэл
Зээлийн зориулалтАвтомашин худалдан авах
Хугацаа60 сар хүртэл
Урьдчилгаа20% болон түүнээс дээш
Зээлийн хүү /сар/ 3.2%
Нэмэгдүүлсэн хүүҮндсэн хүүгийн 20%
Үйлчилгээний шимтгэл 1%
Зээл төлөх хэлбэрСар бүр тэнцүү төлөлттэй

Заавар бичлэг

Харилцагчид тавигдах шаардлага

Иргэн бол:


1. 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн


2. Улаанбаатар хотын харьяалалтай


3. Зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй


4. Өр орлогын харьцаа хангагдсан


Компани бол:


1. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан


2. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг


3. Зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй


4. Өр орлогын харьцаа хангасан

Автомашинд тавигдах шаардлага

1. Нөхцөл: Улсын дугаар аваагүй, гаалийн бичигтэй, эвдрэл гэмтэлгүй


2. Үнэлгээ: Дуудлага худалдааны үнэлгээ 3.5-аас дээш


3. Гүйлт: 200,000 км дотор


4. Насжилт: Сүүлийн 10 жилийн дотор үйлдвэрлэгдсэн


5. Энгийн автомашины төрөл: Toyota Land Cruiser 300, 200, Prado 150, Harrier, Crown, Alphard, Lexus LX570, RX450h, RX350

Иргэн бол

Хуулийн итгээд бол

Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл