Зээлийн тооцоолуур

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Хэмжээ

5 сая – 100 сая төгрөг

Хугацаа

Сард 1 удаа төлөлттэй

Хүү

3.31% – 3.80%

Зээлийн хэмжээ5,000,000₮ – 100,000,000₮
Зээлийн зориулалтБизнесийн зээл
ХугацааСард 1 удаа төлөлттэй
Зээлийн хүүгийн хэмжээ3.31% – 3.80%
Нэмэгдүүлсэн хүүБайхгүй
Үйлчилгээний шимтгэлБайхгүй
БарьцааШаардлагагүй

Заавар бичлэг

Танд хэрэгтэй заавар бичлэг

Radius: Km
Loading...
Байршил: 0 PRINT

Store Direction

GET DIRECTIONS

LOCATE YOUR GEOPOSITION

Description

Flexi Business гэж юу вэ?
 • Харилцагч Танд бизнестээ хөрөнгө оруулалт хийх, эргэлтийн хөрөнгө татах, бизнесээ өргөжүүлэхэд тань зориулан санхүүгийн хэрэгцээгээ хүссэн үедээ хялбараар шийдэх боломжийг олгохоор ЛэндМН-ийн зүгээс санал болгож буй илүү урт хугацаа, уян хатан төлөлтийн нөхцөл бүхий цоо шинэ зээлийн бүтээгдэхүүн юм.  
 • FLEXI BUSINESS зээл нь Таны авч ашиглах боломжтой зээлийн эрх болон хугацааны дээд хэмжээг тодорхойлж, тус хэмжээний дотор олон давтамжтайгаар зээл авах, эргүүлэн төлөх буюу зээлийн шугам хэлбэрээр ашиглах боломжийг Танд олгох болно.  
 • Хэрэв Та FLEXI зээлийн бүтээгдэхүүний эрхтэй бол зээлийн эрх нэгдмэл байх зарчмын хүрээнд Танд олгосон FLEXI BUSINESS зээлийн бүтээгдэхүүний эрх нь FLEXI зээлийн бүтээгдэхүүний эрхтэй хувааж ашиглагдана гэдгийг АНХААРААРАЙ. 
  1.1. FLEXI BUSINESS зээлийн гол нөхцөл юу вэ?  
 • Зээлийн эрхийн хэмжээ: 5 сая – 100 сая төгрөг 
 • Зээлийн үндсэн хүү араар): 3.80 
  1.2. FLEXI BUSINESS зээлийн хөнгөлөлттэй нөхцөл юу вэ?  
 • Зээлийн хөнгөлөлттэй хугацаанд харилцагч эргэн төлөх хуваарийн төлөлтөө хугацаандаа эргэн төлөх бүрд тухайн сарын хүүгээс хөнгөлөлт эдлэх боломж бүхий нөхцөл юм.  
 • Хүүгээс хөнгөлсөн дүн үндсэн зээлээс хасагдах нөхцөлтэй бөгөөд таны үндсэн зээлийн дүн болон зээлийн хугацаа багасах боломжтой.
 • Зээлийн хөнгөлөлттэй хугацаа: 60 сар (Харилцагч анхны зээл авсан өдрөөс эхлэн тооцно) 
 • Зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт: Зээлийн үндсэн хүүгийн 13% хүртэл 
 • Зээлийн хөнгөлөлттэй хүү араар): 3.31% хүртэл 
 • Зээлийн хөнгөлөлттэй хугацаа нь харилцагч анхны зээл авсан өдрөөс эхлэн нийт 60 сарын хугацаанд үргэлжилнэ. Тус хугацаа дууссан тохиолдолд зээлийн үлдэгдэл болон цаашид шинээр авах зээлд хөнгөлөлт тооцогдохгүй бөгөөд зээлийн үндсэн хүүгээр үргэлжлүүлэн ашиглана. 
  1.3. FLEXI BUSINESS зээлийн ОНЦЛОГ юу вэ?  
 • Барьцаагүй, бүрэн дижитал Бизнесийн зээл 
 • Зөвхөн Танд зориулсан зээлийн шугам  
 • Зээлийн хэмжээ өндөр тогтох боломжтой 
 • Зээлийн шугамаа тогтмол ашиглаж, олон давтамжтай зээл авах боломжтой  
 • Уян хатан төлөлтийг урт хугацаанд хийх боломжтой 
 • Зээлийн хөнгөлөлт бүхий нөхцөлтэй 
 • Сард 1 удаа, өөрийн сонгосон өдөр эргэн төлөх боломжтой  
 • Зээл олголтын шимтгэл, торгуулийн хүү байхгүй 
Харилцагч Та FLEXI BUSINESS зээлийг дор дурдсан үндсэн шаардлагуудыг хангасны үндсэн дээр ашиглах боломжтой:  
 • 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн байх.
 • Сүүлийн 12 сар ба түүнээс дээш хугацаанд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх.
 • Орлого хүлээн авдаг банкны дансны хуулгаа илгээж, зээлийн шугамын эрхээ тооцуулах.
 • Зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл, түүхгүй байх.
 • Өр, орлогын харьцааны түвшин зээл эргэн төлөхөд хүрэлцэхүйц байх.  

Та анх удаа FLEXI BUSINESS зээл авах гэж буй бол дор дурдсан үйлдлүүдийг гүйцэтгэснээр зээл авах боломжтой:  

 • Та өөрийн орлого хүлээн авдаг банкны дансны хуулгаа илгээж, FLEXI BUSINESS зээлийн шугамын эрхийг LendMN аппликейшнд автоматаар тооцуулна. 
 • Цахимаар FLEXI BUSINESS зээлийн гэрээ байгуулах  
 • Зээлийн хэмжээ, сар бүр зээл төлөх өдрөө 1 удаа сонгох  
 • Зээл эргэн төлөх хуваарьтай танилцах  
 • Цахимаар FLEXI BUSINESS зээлийн гэрээний хавсралтыг баталгаажуулах 

 

Та FLEXI BUSINESS зээлийн шугамаа үргэлжлүүлэн ашиглах буюу зээлийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх тохиолдолд тухай бүр зээл эргэн төлөх хуваарьтай танилцаж, гэрээний хавсралтаа баталгаажуулахад хангалттай.

FLEXI BUSINESS зээл нь сард 1 удаа, өөрийн сонгосон зээл эргэн төлөх өдөр тухай бүр эргэн төлөх нөхцөлтэй байна.  

4.1. Зээл эргэн төлөх өдрөө хэрхэн тодорхойлох вэ?    

 • Та FLEXI BUSINESS зээлийн шугамаа ашиглан анх удаа зээл авах үед сар бүрийн зээл эргэн төлөх өдрөө 1 удаа сонгох шаардлагатай.  
 • Таны сонгосон зээл эргэн төлөх өдөр нь зээл эргэн төлөх хуваарьт тусаж, баталгаажна.  

4.2. Зээл эргэн төлөх өдрөө өөрчлөх боломжтой юу?  

 • Та зээл эргэн төлөх өдрөө өөрийн авсан зээлээ бүрэн эргүүлж төлөх хүртэл дахин өөрчлөх боломжгүй болохыг анхаарна уу.  

4.3. Зээл эргэн төлөх хуваарь гэж юу вэ?  

 • Та FLEXI BUSINESS зээлийн шугамаа ашиглах бүрд таны ашиглаж буй зээлийн үлдэгдлээс шалтгаалан тооцогдсон, зээл эргэн төлөх өдөр хэдий хэмжээний зээлийн төлбөрийг ямар хугацаанд төлөх мэдээллийг агуулсан хуваарь юм.  
 • Та FLEXI BUSINESS зээлийн шугамаа ашиглах бүрд зээл эргэн төлөх хуваарьтай танилцаж, баталгаажуулна.  
 • Мөн Та LendMN аппликейшнаар дамжуулан зээл эргэн төлөх хуваарьтай хүссэн үедээ танилцах боломжтой байна.  
5.1. Зээлээ ямар дүнгээр төлөх вэ?  
 • Таны сард 1 удаа төлөх зээлийн төлбөрийн дүн нь ашиглаж буй FLEXI BUSINESS зээлийн үлдэгдлээс шалтгаалж тооцогдсон, зээлийн үлдэгдэл болон ашигласан хугацаанд ногдох хүүгийн дүнгийн нийлбэрээр тодорхойлогдсон дүн байна. 
 • Зээлийн төлбөрийн дүн нь зээл эргэн төлөх хуваарьт тусаж, баталгаажих бөгөөд  LendMN аппликейшнаар дамжуулан хүссэн үедээ танилцах боломжтой байна.  
5.2. Илүү төлөлт хийх боломжтой юу?  
 • Та үндсэн зээлийн төлбөрөө эргэн төлөх хуваарьт зааснаас илүү дүнгээр төлөх боломжтой. 
 • Таны илүү төлсөн төлбөрийг зээлийн нийт үлдэгдэл дүнгээс суутгаж тооцно.  
 • Энэ тохиолдолд зээл эргэн төлөх хуваарь шинэчлэгдэх бөгөөд Та LendMN аппликейшнаар дамжуулан хүссэн үедээ танилцах боломжтой байна.  
5.3. Зээлээ урьдчилж, эсвэл бүхэлд нь төлөх боломжтой юу?  
 • Та өөрийн ашиглаж буй FLEXI BUSINESS зээлийг хэзээ ч урьдчилан төлөх, бүхэлд нь төлж хаах бүрэн боломжтой байна.  
 • Хэрэв Та зээлийн төлбөрөө эргэн төлөх хуваарьт заасан өдрөөс 20-с дээш хоногийн өмнө урьдчилж төлсөн тохиолдолд тухайн зээл төлж буй өдөр хүртэлх хүү бодогдох бөгөөд үлдсэн төлбөрийг үндсэн зээлээс хасаж тооцно. Харин Таны тухайн сарын эргэн төлөх хуваарьт өдөр болон уг өдөр төлөх дүн өөрчлөгдөхгүй, Та зээлийн төлбөрөө эргэн төлөх хуваарийн дагуу төлөх шаардлагатай гэдгийг анхаарна уу. Та эргэн төлөх хуваарьтай LendMN аппликейшнаар дамжуулан хүссэн үедээ танилцах боломжтой байна. 

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Хэмжээ

5 сая – 100 сая төгрөг

Хугацаа

Сард 1 удаа төлөлттэй

Хүү

3.31% – 3.80%

Зээлийн хэмжээ5,000,000₮ – 100,000,000₮
Зээлийн зориулалтБизнесийн зээл
ХугацааСард 1 удаа төлөлттэй
Зээлийн хүүгийн хэмжээ3.31% – 3.80%
Нэмэгдүүлсэн хүүБайхгүй
Үйлчилгээний шимтгэлБайхгүй
БарьцааШаардлагагүй

Заавар бичлэг

Танд хэрэгтэй заавар бичлэг

2.1. Үндсэн зээлдэгч:

 • 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн байх.
 • Сүүлийн 12 сар ба түүнээс дээш хугацаанд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх.
 • Зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл, түүхгүй байх.

 

2.2. Хамтран зээлдэгч:

 • Хамтран зээлдэгч зөвхөн компани байх.
 • Компани нь зөвхөн ашгийн төлөө үйл ажиллагаа эрхэлж буй ХХК хэлбэртэй байх.
 • Компанийн 100% эзэмшигч нь Үндсэн зээлдэгч иргэн байх ба тухайн иргэн нь Гүйцэтгэх захирлын статустай байх.
 • Зээлийн мэдээллийн санд чанаргүй зээл болон хугацаа хэтэрсэн зээлийн түүхгүй байх.

 

2.3. Зээлийн эрх тооцоолоход тавигдах шаардлага:

 • Үндсэн зээлдэгч болон Хамтран зээлдэгч нар орлого хүлээн авдаг банкны дансны хуулгаа илгээх;
 • Өр, орлогын харьцааны түвшин зээл эргэн төлөхөд хүрэлцэхүйц байх.
Radius: Km
Loading...
Байршил: 0 PRINT

Store Direction

GET DIRECTIONS

LOCATE YOUR GEOPOSITION

Description

Flexi Business гэж юу вэ?
 • Харилцагч Танд бизнестээ хөрөнгө оруулалт хийх, эргэлтийн хөрөнгө татах, бизнесээ өргөжүүлэхэд тань зориулан санхүүгийн хэрэгцээгээ хүссэн үедээ хялбараар шийдэх боломжийг олгохоор ЛэндМН-ийн зүгээс санал болгож буй илүү урт хугацаа, уян хатан төлөлтийн нөхцөл бүхий цоо шинэ зээлийн бүтээгдэхүүн юм.
 • FLEXI BUSINESS зээл нь Таны авч ашиглах боломжтой зээлийн эрх болон хугацааны дээд хэмжээг тодорхойлж, тус хэмжээний дотор олон давтамжтайгаар зээл авах, эргүүлэн төлөх буюу зээлийн шугам хэлбэрээр ашиглах боломжийг Танд олгох болно.
 • FLEXI BUSINESS зээлийн нэг онцлог бол бизнес эрхлэгч Та өөрийн 100% эзэмшдэг компанийн мэдээллийг нэмэлтээр ашиглан зээлийн эрхийн хэмжээг тооцуулах боломжтой бөгөөд энэ нь таны зээлийн эрх илүү бодитой, илүү өндөр тооцогдох үндэс болох юм.
 • Та өөрийн болон компанийн орлого хүлээн авдаг банкны дансны хуулгаа илгээж, FLEXI BUSINESS зээлийн шугамын эрхийг LendMN аппликейшнд автоматаар тооцуулна.
 • Хэрэв Та FLEXI зээлийн бүтээгдэхүүний эрхтэй бол зээлийн эрх нэгдмэл байх зарчмын хүрээнд Танд олгосон FLEXI BUSINESS зээлийн бүтээгдэхүүний эрх нь FLEXI зээлийн бүтээгдэхүүний эрхтэй хувааж ашиглагдана гэдгийг АНХААРААРАЙ.
1.1. FLEXI BUSINESS зээлийн үндсэн нөхцөл юу вэ?
 • Зээлийн эрхийн хэмжээ: 5 сая – 100 сая төгрөг
 • Зээлийн үндсэн хүү (сараар): 3.80%
1.2. FLEXI BUSINESS зээлийн хөнгөлөлттэй нөхцөл юу вэ?
 • Зээлийн хөнгөлөлттэй хугацаанд харилцагч эргэн төлөх хуваарийн төлөлтөө хугацаандаа эргэн төлөх бүрд тухайн сарын хүүгээс хөнгөлөлт эдлэх боломж бүхий нөхцөл юм.
 • Хүүгээс хөнгөлсөн дүн үндсэн зээлээс хасагдах нөхцөлтэй бөгөөд таны үндсэн зээлийн дүн болон зээлийн хугацаа багасах боломжтой.
 • Зээлийн хөнгөлөлттэй хугацаа: 60 сар (Харилцагч анхны зээл авсан өдрөөс эхлэн тооцно)
 • Зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт: Зээлийн үндсэн хүүгийн 13% хүртэл
 • Зээлийн хөнгөлөлттэй хүү (сараар): 3.31% хүртэл
 • Зээлийн хөнгөлөлттэй хугацаа нь харилцагч анхны зээл авсан өдрөөс эхлэн нийт 60 сарын хугацаанд үргэлжилнэ. Тус хугацаа дууссан тохиолдолд зээлийн үлдэгдэл болон цаашид шинээр авах зээлд хөнгөлөлт тооцогдохгүй бөгөөд зээлийн үндсэн хүүгээр үргэлжлүүлэн ашиглана.
1.3. FLEXI BUSINESS зээлийн ОНЦЛОГ юу вэ?
 • Барьцаагүй Бизнесийн зээл
 • Зөвхөн Танд зориулсан зээлийн шугам
 • Зээлийн хэмжээ өндөр тогтох боломжтой
 • Зээлийн шугамаа тогтмол ашиглаж, олон давтамжтай зээл авах боломжтой
 • Уян хатан төлөлтийг урт хугацаанд хийх боломжтой
 • Зээлийн хөнгөлөлт бүхий нөхцөлтэй
 • Сард 1 удаа, өөрийн сонгосон өдөр эргэн төлөх боломжтой
 • Зээл олголтын шимтгэл, торгуулийн хүү байхгүй
2.1. Үндсэн зээлдэгч:
 • 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн байх.
 • Сүүлийн 12 сар ба түүнээс дээш хугацаанд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх.
 • Зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл, түүхгүй байх.
2.2. Хамтран зээлдэгч:
 • Хамтран зээлдэгч зөвхөн компани байх.
 • Компани нь зөвхөн ашгийн төлөө үйл ажиллагаа эрхэлж буй ХХК хэлбэртэй байх.
 • Компанийн 100% эзэмшигч нь Үндсэн зээлдэгч иргэн байх ба тухайн иргэн нь Гүйцэтгэх захирлын статустай байх.
 • Зээлийн мэдээллийн санд чанаргүй зээл болон хугацаа хэтэрсэн зээлийн түүхгүй байх.
2.3. Зээлийн эрх тооцоолоход тавигдах шаардлага:
 • Үндсэн зээлдэгч болон Хамтран зээлдэгч нар орлого хүлээн авдаг банкны дансны хуулгаа илгээх.
 • Өр, орлогын харьцааны түвшин зээл эргэн төлөхөд хүрэлцэхүйц байх.
 • Та анх удаа FLEXI BUSINESS зээл авах гэж буй бол FLEXI BUSINESS зээлийн гэрээг 1 удаа ЛэндМН-ийн оффист биечлэн очиж байгуулах ба гэрээ баталгаажсанаар зээл авах боломжтой болно.
 • Гэрээ байгуулах үедээ Та Хамтран зээлдэгч болох компанийн 1) улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 2) дүрэм, 3) тамга зэргийг авчрах ёстой гэдгийг АНХААРААРАЙ.
 • Гэрээ байгуулах хаяг: ЧД, 3-р хороо, Жуулчны гудамж, Сувд төв 1 давхарт
FLEXI BUSINESS зээл авах процесс бүрэн дижитал байх ба та өөрийн банкны данс, эсвэл LendMN аппликейшны цахим хэтэвчинд тус тус шилжүүлэн авах боломжтой.
 • Зээлийн хэмжээ, сар бүр зээл төлөх өдрөө 1 удаа сонгоно.
 • Зээл эргэн төлөх хуваарьтай танилцана.
 • Цахимаар FLEXI BUSINESS зээлийн гэрээний хавсралтыг баталгаажуулна.
Та FLEXI BUSINESS зээлийн шугамаа үргэлжлүүлэн ашиглах буюу зээлийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх тохиолдолд тухай бүр зээл эргэн төлөх хуваарьтай танилцаж, гэрээний хавсралтаа баталгаажуулахад хангалттай.
FLEXI BUSINESS зээл нь сард 1 удаа, өөрийн сонгосон зээл эргэн төлөх өдөр тухай бүр эргэн төлөх нөхцөлтэй байна.
5.1. Зээл эргэн төлөх өдрөө хэрхэн тодорхойлох вэ?
 • Та FLEXI BUSINESS зээлийн шугамаа ашиглан анх удаа зээл авах үед сар бүрийн зээл эргэн төлөх өдрөө 1 удаа сонгох шаардлагатай.
 • Таны сонгосон зээл эргэн төлөх өдөр нь зээл эргэн төлөх хуваарьт тусаж, баталгаажна.
5.2. Зээл эргэн төлөх өдрөө өөрчлөх боломжтой юу?
 • Та зээл эргэн төлөх өдрөө өөрийн авсан зээлээ бүрэн эргүүлж төлөх хүртэл дахин өөрчлөх боломжгүй болохыг анхаарна уу.
5.3. Зээл эргэн төлөх хуваарь гэж юу вэ?
 • Та FLEXI BUSINESS зээлийн шугамаа ашиглах бүрд таны ашиглаж буй зээлийн үлдэгдлээс шалтгаалан тооцогдсон, зээл эргэн төлөх өдөр хэдий хэмжээний зээлийн төлбөрийг ямар хугацаанд төлөх мэдээллийг агуулсан хуваарь юм.
 • Та FLEXI BUSINESS зээлийн шугамаа ашиглах бүрд зээл эргэн төлөх хуваарьтай танилцаж, баталгаажуулна.
 • Мөн Та LendMN аппликейшнаар дамжуулан зээл эргэн төлөх хуваарьтай хүссэн үедээ танилцах боломжтой байна.
6.1. Зээлээ ямар дүнгээр төлөх вэ?
 • Таны сард 1 удаа төлөх зээлийн төлбөрийн дүн нь ашиглаж буй FLEXI BUSINESS зээлийн үлдэгдлээс шалтгаалж тооцогдсон, зээлийн үлдэгдэл болон ашигласан хугацаанд ногдох хүүгийн дүнгийн нийлбэрээр тодорхойлогдсон дүн байна.
 • Зээлийн төлбөрийн дүн нь зээл эргэн төлөх хуваарьт тусаж, баталгаажих бөгөөд LendMN аппликейшнаар дамжуулан хүссэн үедээ танилцах боломжтой байна.
6.2. Илүү төлөлт хийх боломжтой юу?
 • Та үндсэн зээлийн төлбөрөө эргэн төлөх хуваарьт зааснаас илүү дүнгээр төлөх боломжтой.
 • Таны илүү төлсөн төлбөрийг зээлийн нийт үлдэгдэл дүнгээс суутгаж тооцно.
 • Энэ тохиолдолд зээл эргэн төлөх хуваарь шинэчлэгдэх бөгөөд Та LendMN аппликейшнаар дамжуулан хүссэн үедээ танилцах боломжтой байна.
6.3. Зээлээ урьдчилж, эсвэл бүхэлд нь төлөх боломжтой юу?
 • Та өөрийн ашиглаж буй FLEXI BUSINESS зээлийг хэзээ ч урьдчилан төлөх, бүхэлд нь төлж хаах бүрэн боломжтой байна.
 • Хэрэв Та зээлийн төлбөрөө эргэн төлөх хуваарьт заасан өдрөөс 20-с дээш хоногийн өмнө урьдчилж төлсөн тохиолдолд тухайн зээл төлж буй өдөр хүртэлх хүү бодогдох бөгөөд үлдсэн төлбөрийг үндсэн зээлээс хасаж тооцно. Харин Таны тухайн сарын эргэн төлөх хуваарьт өдөр болон уг өдөр төлөх дүн өөрчлөгдөхгүй, Та зээлийн төлбөрөө эргэн төлөх хуваарийн дагуу төлөх шаардлагатай гэдгийг анхаарна уу. Та эргэн төлөх хуваарьтай LendMN аппликейшнаар дамжуулан хүссэн үедээ танилцах боломжтой байна.
 • Хэрэв Та зээлийн төлбөрөө эргэн төлөх хуваарьт заасан өдрөөс 1-20 хоногийн өмнө урьдчилж төлсөн тохиолдолд тухайн зээл төлж буй өдөр хүртэлх хүү бодогдох бөгөөд үлдсэн төлбөрийг үндсэн зээлээс хасаж тооцно. Харин Таны урьдчилж төлсөн зээлийн төлбөрийн дүнгээс шалтгаалж тухайн сарын эргэн төлөх хуваарьт өдөр Таны төлөх шаардлагатай хэмжээ (i) багасах, эсхүл (ii) 0 болж, эргэн төлөх хуваарь өөрчлөгдөх боломжтой. Та эргэн төлөх хуваарьтай LendMN аппликейшнаар дамжуулан хүссэн үедээ танилцах боломжтой байна.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл