Зээлийн тооцоолуур

Хувьцаа халаасласан тухай мэдэгдэл

 

ЛэндМН ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020.12.23-ны өдрийн ээлжит хурлын 20/37 тоот тогтоолын дагуу ЛэндМН ББСБ ХК нь 2020.12.24-ний өдрөөс эхлэн МХБ-ээс өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авaх боломжтой болсон бөгөөд 2021.01.25-ний өдрөөс 2021.01.29 өдрийн хооронд нийт 205,204 ширхэг хувьцааг худалдан авч халааслалаа. Компаний хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан арилжааны төрөл дараах байдалтай байна.

 

Арилжааны төрөл

 Тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

/төгрөг/

Энгийн

205,204

  6,535,747.40

 

 

 

 

 2021 оны 1 сарын 29-ний өдрийн хаалтын байдлаар 20/37 тоот тогтоолын хүрээнд нийт халаасласан хувьцааны тоо 33,006,266 байна.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл