Зээлийн тооцоолуур

Хувьцаа халаасласан тухай мэдэгдэл


 

ЛэндМН ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2020.12.23-ны өдрийн ээлжит
20/37 тоот тогтоолын дагуу ЛэндМН ББСБ ХК нь 2020.12.24-ний өдрөөс эхлэн МХБ-ээс
өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авах боломжтой болсон бөгөөд 2020.12.25-ны
өдрийн байдлаар 16,806,300 ширхэг хувьцааг худалдан авч халааслалаа. Компанийн
хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан арилжааны төрөл дараах байдалтай байна.

Арилжааны төрөл

Тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

Багц

16,806,300

₮ 504,189,000.00

Энгийн

0

₮ 0.00

Нийт

16,806,300

₮ 504,189,000.00

 

 

 

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл