Зээлийн тооцоолуур

Хувьцаа халаасласан тухай мэдэгдэл

ЛэндМН ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020.12.23-ны өдрийн ээлжит хурлын 20/37 тоот тогтоолын дагуу ЛэндМН ББСБ ХК нь 2020.12.24-ний өдрөөс эхлэн МХБ-ээс өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авaх боломжтой болсон бөгөөд 2020.12.28-ны өдрөөс 2021.01.01 өдрийн хооронд нийт 7’050’226 ширхэг хувьцааг худалдан авч халааслалаа. Компаний хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан арилжааны төрөл дараах байдалтай байна.

Арилжааны төрөл

 Тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

Багц

Энгийн

7,050,226

₮ 211,506,780.00

Нийт

7,050,226

₮ 211,506,780.00

 

 

 

 

 2021 оны 1 сарын 4-ний өдрийн байдлаар 20/37 тоот тогтоолын хүрээнд нийт халаасласан хувьцааны тоо 23,856,526 боллоо.

 

 


Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл