Зээлийн тооцоолуур

Хувьцаа халаасласан тухай мэдэгдэл

ЛэндМН ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020.12.23-ны өдрийн ээлжит хурлын 20/37 тоот тогтоолын дагуу ЛэндМН ББСБ ХК нь 2020.12.24-ний өдрөөс эхлэн МХБ-ээс өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авaх боломжтой болсон бөгөөд 2021.01.04-ний өдрөөс 2021.01.08 өдрийн хооронд нийт 0 (тэг) ширхэг хувьцааг худалдан авч халааслалаа.

2021 оны 1 сарын 8-ний өдрийн байдлаар нийт халаасласан хувьцааны тоо 23,856,526 байна.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл