Зээлийн тооцоолуур

Хувьцаа халаасласан тухай мэдэгдэл

ЛэндМН ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020.12.23-ны өдрийн ээлжит хурлын 20/37 тоот тогтоолын дагуу ЛэндМН ББСБ ХК нь 2020.12.24-ний өдрөөс эхлэн МХБ-ээс өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авaх боломжтой болсон бөгөөд 2021.01.18-ны өдрөөс 2021.01.22-ний өдрийн хооронд нийт 8,944,536 ширхэг хувьцааг худалдан авч халааслалаа. Компаний хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан арилжааны төрөл дараах байдалтай байна.

 

Арилжааны төрөл

 Тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

Багц

8,334,000

₮ 250,020,000.00

Энгийн

610,536

₮ 19,070,390.10

Нийт

8,944,536

₮ 269,090,309.10

 

 

 

 

 

 

2021 оны 1 сарын 22-ний өдрийн хаалтын байдлаар 20/37 тоот тогтоолын хүрээнд нийт халаасласан хувьцааны тоо 32,801,062 байна.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл