Зээлийн тооцоолуур

Хувьцаа халаасалсан тухай мэдэгдэл

    ЛэндМН ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 12 сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын 20/37 тоот тогтоолын дагуу ЛэндМН ББСБ ХК нь 2020 оны 12 сарын 24-ний өдрөөс эхлэн МХБ-ээс өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авaх боломжтой болсон бөгөөд 2021 оны 02 сарын 15-ны өдрөөс 2021 оны 02 сарын 19-ний өдрийн хооронд нийт 500,000 ширхэг хувьцааг худалдан авч халааслалаа. Компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан арилжааны төрөл дараах байдалтай байна.

 

Арилжааны төрөл

 Тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

Энгийн

500,000

                           ₮ 16,040,000

 

 

 

2021 оны 02 сарын 19-ний өдрийн хаалтын байдлаар 20/37 тоот тогтоолын хүрээнд нийт халаасласан хувьцааны тоо 33,506,266 байна.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл