Зээлийн тооцоолуур

Хувьцаа халаасалсан тухай мэдэгдэл

 

    ЛэндМН ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 12 сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын 20/37 тоот тогтоолын дагуу ЛэндМН ББСБ ХК нь 2020 оны 12 сарын 24-ний өдрөөс эхлэн МХБ-ээс өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авaх боломжтой болсон бөгөөд 2021 оны 03 сарын 22-ны өдрөөс 2021  оны 03 сарын 26-ны өдрийн хооронд нийт 567,067 ширхэг хувьцааг худалдан авч халаасаллаа. Компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан арилжааны төрөл дараах байдалтай байна.

Арилжааны төрөл

 Тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

Энгийн

567,067

₮ 25,269,980.29

 

 

 

    2021 оны 3 сарын 26-ны өдрийн хаалтын байдлаар 20/37 тоот тогтоолын хүрээнд нийт халаасалсан хувьцааны тоо 35,473,517 байна.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл