Зээлийн тооцоолуур

Хувьцаа халаасалсан тухай мэдэгдэл

ЛэндМН ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 12 сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын 20/37 тоот тогтоолын дагуу ЛэндМН ББСБ ХК нь 2020 оны 12 сарын 24-ний өдрөөс эхлэн МХБ-ээс өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авaх боломжтой болсон бөгөөд  2021 оны 03 сарын 29-ны өдрөөс 2021  оны 03 сарын 31-ний өдрийн хооронд нийт 2,136,213 ширхэг хувьцааг худалдан авч халаасаллаа. Компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан арилжааны төрөл дараах байдалтай байна.

Арилжааны төрөл

 Тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

Энгийн

2,136,213

₮ 95,640,342.40

 

 

 

2021 оны 3 сарын 31-ний өдрийн хаалтын байдлаар 20/37 тоот тогтоолын хүрээнд нийт халаасалсан хувьцааны тоо 37,609,730 байна.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл