Зээлийн тооцоолуур

Хувьцаа халаасалсан тухай мэдэгдэл

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 04 сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын 21/17 тоот тогтоолын дагуу “ЛэндМН ББСБ” ХК нь 2021 оны 04 сарын 23-ны өдрөөс эхлэн МХБ-ээс өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авaх боломжтой болсон бөгөөд 2021 оны 08 сарын 02-ний өдрөөс 2021 оны 08 сарын 06-ны өдрийн хооронд нийт 3,096,013 ширхэг хувьцааг худалдан авч халаасаллаа. 

Компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан арилжааны төрөл дараах байдалтай байна. 

Арилжааны төрөл

 Тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

Энгийн

3,096,013

₮ 139,933,363.60

 

 

 2021 оны 08 сарын 06-ны өдрийн хаалтын байдлаар 21/17 тоот тогтоолын хүрээнд нийт халаасалсан хувьцааны тоо 8,641,583 байна.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл