Зээлийн тооцоолуур

“Лэнд ХБҮЦ”-ны эхний удаагийн хуваарьт өгөөжийн төлөлт хийгдлээ.

“Мөнгөний үнэ цэнээ өсгөе” Лэнд Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаасны эхний удаагийн хуваарьт өгөөж 2022 оны 12-р сарын 12-ны өдөр үнэт цаас эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршлаа.

Харилцагч та “Лэнд ХБҮЦ”-ны өгөөжөө өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компаниар дамжуулан аваарай.

 

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл