Зээлийн тооцоолуур

ЛЭНДМН БОНД-ыг хэрхэн худалдан авах вэ?

Хөрөнгө оруулагч та ЛЭНД БОНД-ыг худалдан авахын тулд дараах алхмуудыг хийгээрэй. 

1. Үнэт цаасны данс нээлгэх
2. Захиалга өгөх
3. Мөнгөн хөрөнгө байршуулах

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл