Зээлийн тооцоолуур

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн зээлийн бүтээгдэхүүний шинэчлэгдсэн нөхцөл

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 160 дугаар тогтоолоор баталсан “Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журам” батлагдсантай холбогдуулан “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн зээлийн бүтээгдэхүүний нөхцөл шинэчлэгдлээ. 

2022 оны 08-р сарын 08-ны өдрөөс “ЛэндМН ББСБ” ХК LendMN аппликейшнээр дамжуулан олгодог хэрэглээний зээлийн бүтээгдэхүүнээ ашигласан өдрөөр хүү тооцдог уян хатан нөхцөл рүү шилжүүллээ.


Lendзээл нь ЛэндМН-ийн дараагийн цоо шинэ хэрэглээний зээлийн бүтээгдэхүүн бөгөөд зохицуулагч байгууллагуудын хууль, журамд нийцүүлэн хүүгийн тооцоололтой болсон. Та ашигласан хугацаагаараа хүү тооцуулж эргэн төлөх боломжтой.

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн зээлийн бүтээгдэхүүний шинэчлэгдсэн нөхцөлтэй танилцана уу.Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл