Зээлийн тооцоолуур

Дэфакто Тоймоор ЛэндМН аппликэйшнийг онцоллоо

Lendmn-ийн зах зээлийн үнэлгээ 30 сая доллар хүрчээ.

Зээлийн тооцоолуур

Calc
Сарын төлөлт Бодогдсон хүү Үндсэн зээлийн төлөлт Зээлийн үлдэгдэл