Хөрөнгө оруулагч

Монголын анхны санхүүгийн технологийн брэнд Монгол хүн бүрт нээлттэй боллоо
ЛэндМН хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэллээ.Хувьцааны тухай

Нийтэд санал болгох хувьцааны товч танилцуулга

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 2 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлаар нээлттэй хувьцаат компани болон өөрчлөн зохион байгуулагдаж буй “Лэндмн ББСБ” ХХК-ийн 800 сая ширхэг хувьцааны 25 хувийг олон нийтэд санал болгосон бөгөөд “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-аар дамжуулан олон нийтэд 12.5 хувийг буюу 100 сая ширхэг, тодорхойлсон стратегийн хөрөнгө оруулагчдад 12.5 хувийг буюу 100 сая ширхэг хувьцаа арилжаалж нийт 5.0 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлсэн.

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

Хувьцаа эзэмшигч Эзэмшиж буй хувьцааны тоо Эзэмшлийн хувь
Анд Системс ХХК 600,000,000 75 %
Олон нийт 200,000,000 25 %
Нийт 800,000,000 100 %

Хувьцааны талаар мэдээлэл авах

ЛэндМН ББСБ ХК-н хувьцааны талаар албан ёсны мэдээлэл авах

Байгууллагын нэр ЛэндМН ББСБ ХК МИРЭ ЭССЕТ СЕКЬЮРИТИС МОНГОЛ ҮЦК
Утас 7707 0101 7011 0806
Вэб www.lend.mn www.miraeasset.mn, www.mse.mn